Home / 2006 / Frå Hella til Kjøsnes, Mai 2006 9

Vårbilete frå strekninga Hella - Sogndal - Fjærland - Kjøsnes, Mai 2006.