Home / 2007 / Anna 97 år (Sandane) April 2007 38

Jebussdagsfeiring på Gloppen Aldersheim - fylgd av fotoserie av reinen nede på Labakken