Home / 1999 and earlier / Kilimanjaro (Tanzania) 1994 69

Photos from climbing of Kilimanjaro and safaris in Lake Manyara & the Ngoro Ngoro Crater in the summer of 1994.